De afgelopen maand hebben Audrey van den Heuvel en Marcel Zwart het bestuur van Strobouw Nederland verlaten. Audrey van den Heuvel heeft ervoor gekozen om na negen jaar ruimte te maken voor het vernieuwde bestuur. Ze was secretaris in de meest brede zin en was vooral jarenlang ook de spil van de vereniging. Ze gaf enthousiast haar kennis over strobouw door op scholen en workshops en was daarmee voor velen het gezicht van Strobouw Nederland.

Marcel Zwart heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken uit het bestuur van SBN. Hij heeft eveneens veel werk verricht voor onze vereniging. Hij is voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester geweest en was daarnaast sterk betrokken bij het Interreg-NWE project ‘Up-straw’. Marcel heeft met name structuur aangebracht in de vereniging en was binnen het bestuur sterk op financieel en organisatorisch gebied.

Ook via deze weg willen wij Marcel en Audrey heel hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet voor de strobouw in Nederland.

We gaan jullie missen in het bestuur van SBN !

Emmanuel, Bert, Wouter, Casper, Christina en Herro // 18 juni 2019.

Share This