Waarom bouwen met stro?

Minimale CO2 voetafdruk

Bouwen met stro draagt op meerdere vlakken bij aan het bereiken van de klimaatdoelen.

Het is een goed isolerend materiaal. Gebouwen met stroisolatie voldoen eenvoudig aan de energie eisen van het Bouwbesluit of liggen boven de norm. Ook passiefhuizen zijn mogelijk. Een huis van stro is zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal.

De primaire energie die nodig is om het stro te produceren is nagenoeg nihil. Ter vergelijking: voor de productie van 1m2 isolatie in passiefhuis kwaliteit is er voor polystyreen 33 keer zoveel energie nodig als voor stro (Bron: Minke 2014).

Stro is de droge stengel van graangewassen. Het gewas neemt tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer op en slaat die op in de stengels. Bouwen met stro is dus bouwen met “geconserveerd” CO2, het blijft onttrokken aan de atmosfeer, minimaal zolang het gebouw bestaat.

Stro houdt het gebouw niet alleen warm in de winter maar ook koel in de zomer. Het heeft een zeer goede warmteopslag, en zorgt daardoor voor een evenwichtige binnentemperatuur.

Stro bestaat uit de droge stengels van granen. // Foto: Pixabay

 

100% natuurlijk

Stro is hernieuwbaar, plantaardig en ‘biobased’.

Er zijn geen hulpstoffen of toevoegingen nodig om stro geschikt te maken voor de bouw. Het is vrij van giftige stoffen. Stro wordt brandveilig door de manier van bouwen en afwerken, niet door het toevoegen van chemicaliën.

Bij sloop komen geen schadelijke stoffen vrij en blijft er geen milieuvervuilend afval over. Het stro kan hergebruikt worden of terug gebracht worden in de natuurlijke kringloop – 100% composteerbaar.

Bijproduct uit de akkerbouw

Stro is een bijproduct uit de akkerbouw. Bij de oogst van granen blijft stro over; het hoeft dus niet speciaal worden verbouwd.
Het is over heel Europa in grote hoeveelheden beschikbaar. In Nederland wordt er jaarlijks ruim 175.000 ha graan verbouwd: goed voor meer dan 700.000 ton stro (Bron: RVO 2016). Dat is in theorie voldoende om circa 75.000 woningen te isoleren – elk jaar!

Voor een natuurlijk isolatie materiaal is stro daarom relatief goedkoop. De wijze van detaillering en afwerking hebben een groot effect op de benodigde hoeveelheid arbeid en daarmee de kosten van het totale bouwdeel. De totale kosten van een strowand zijn ongeveer vergelijkbaar met die van een conventionele wandopbouw met de zelfde isolatiewaarde.

Stro valt als bijproduct bij de oogst van granen aan. // Foto: 123RF

 

Gezond binnenklimaat

Gebouwen van stro hebben een gezond en aangenaam binnenklimaat.
Er zijn geen oplosmiddelen of giftige stoffen (als formaldehyde) die uitdampen en de binnenlucht verontreinigen.

De wandconstructies worden dampopen uitgevoerd waardoor er een uitwisseling tussen de luchtvochtigheid binnen en buiten kan plaatsvinden (de wand kan ‘ademen’), dit in tegenstelling tot bv. betonbouw. Stro zelf is vochtregulerend.

Stro gaat perfect samen met andere natuurlijke bouwstoffen zoals hout, leem en kalk – dit zijn eveneens materialen met positieve eigenschappen voor het binnenklimaat.

Strowanden met leemafwerking in de biologische educatieboerderij ‘De Groene Griffioen’ in Weesp. // Foto: ORIO architecten

 

Aardbevingsbestendig

Daarnaast is strobouw zeer geschikt voor aardbevingsbestendig bouwen. In Groningen zijn elementen van stro getest op trillingsbestendigheid met uitstekende resultaten.

Share This