In Europa gebruiken we in de bouw veel verschillende producten, die allemaal hun eigenschappen hebben en op basis van die eigenschappen met elkaar vergeleken worden.
 
Bouwproducten die in Europa onder de Construction Products Regulation (CPR) vallen, moeten voorzien worden van CE-markering. Door uw product te voorzien van een CE-markering kunt u in alle EU-lidstaten laten zien wat de prestaties van het product zijn, zonder dat aanvullende testen noodzakelijk zijn.


 
Een product moet voorzien zijn van een CE-markering als er voor dit product een door het Europese Normalisatie Comité (CEN) vastgestelde geharmoniseerde productnorm (hEN) bestaat. 
Maar voor sommige producten is er geen norm beschikbaar. In dit geval kan de ontwikkeling van een European Assessment Document (EAD) en het bijbehorende European Technical Approval (ETA) uitkomst bieden om het product te voorzien van CE-markering.
 
Voor STRO zijn er geen geharmoniseerde normen. Om dan toch voor een ieder de belangrijkste eigenschappen van stro duidelijker weer te geven heeft men in Duitsland een ETA opgesteld voor een bouwstrobalen: Op basis van het Europees beoordelingsdocument (EAD-040146-00-1201: Thermal insulation for buidlings made of straw bales) zijn een aantal eigenschappen van stro omschreven en samengevat in ETA-17/0247. 

 
Strikt genomen gaat het om gecertificeerde “bouwstrobalen”, maar in de praktijk is er natuurlijk geen verschil tussen een bouwstrobaal en een goede strobaal die geschikt is voor de bouw.


 
Deze ETA is oorspronkelijk in het Duits opgesteld, maar voor het gebruik in Nederland heb ik samen met Benedikt Kaesberg van BauStroh GmbH dit document vertaald naar het Nederlands.
 
In de ETA voor bouwstrobalen is vastgelegd, dat bij een dichtheid van 100 kg/m3 (+/_ 15 kg/m3):

  • De brandklasse van stro “E-klasse” is volgens EN 13501-1

  • De thermische geleidbaarheid (lambda waarde) is 0,048 W/(mK)

  • Het waterdamp-diffusieweerstandsgetal is 2,0

  • Bij een omgevingslucht van 23C en 80%RH neemt het stro niet meer dan 18-massa % vocht op.


In bijlage B van deze ETA is het vochtgedrag uitgewerkt in verschillende tabellen op basis van wand of dakopbouw en afwerking.
 
De vertaling van dit document werd gedaan in het kader van UP STRAW, een Europees samenwerkingsproject met Franse, Belgische, Nederlandse, Britse en Duitse partners, gesteund door Interreg North West Europe.
 
Het document is beschikbaar onder Downloads.
Als er naar aanleiding van deze vertaling vragen of opmerkingen zijn dan kun je contact opnemen met Wouter Klijn via wouter@strobouw.nl
 
Tekst: Wouter Klijn // 9 juni 2020. 

Wouter Klijn is strobouwer en adviseur voor bouwen met stro. Sinds 2009 is hij actief als bestuurslid van Strobouw Nederland. Hij geeft workshops en lezingen en is betrokken bij het Interreg UP STRAW project.

 

          

Share This