Vanuit het recent ontstane samenwerkingsverband met het VIBA (Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur) bereikte ons in januari ook het nieuws dat een groep bouwers in Nederland wil bijdragen aan een duurzame wereld en zich niet laten vertragen door traditionele rekenmethodieken. Zij doen daarom een oproep voor gelijke kansen voor het bouwen met hout en andere plantaardige materialen zoals stro, enz. Ze vragen als marktpartijen dat politiek en beleidsmakers om de CO2-opslag mee te nemen in de huidige instrumenten die gebruikt worden voor de MPG berekening, zodat er een eerlijk speelveld ontstaat voor bio-based materialen waardoor we een verduurzamingsslag kunnen maken.

Je kan het manifest zien op: https://vorm.nl/storage/downloads/40.pdf
En dan zie je heel wat bekende namen.

  • Inmiddels heeft minister Ollongren toegezegd de methode nader onder de loep te nemen. En omdat de markt behoefte heeft aan duidelijkheid “wat de impact is van CO2-opslag” moet dit ook eenduidig inzichtelijk te maken zijn. DGBC (Dutch Green Building Council) en NIBE en TNO hebben toegezegd om aan de slag te gaan om hiervoor een methodieken op te stellen.
  • Daarnaast heeft de minister gevraagd om binnen de bouwsector nog meer draagvlak te vinden voor het manifest.
  • En naast de CO2 opslag die niet meetelt in de MPG is er ook de onevenredige belasting van lichtere bouwvormen, zoals de houtskeletbouw, wat betreft warmte-accumulatie.
  • Door veel meer te bouwen met natuurlijke materialen ontstaan ook nieuwe waardeketens voor boeren, bosbouwers, producenten, enz.

Er is dus nog veel te vernieuwen in het land van (natuurlijk bouwen).
https://vorm.nl/nieuws/het-manifest-van-vorm-werpt-zijn-vruchten-af-bereikt-minister-ollongren

Tekst: Wouter Klijn /// maart 2020. 

 

Wouter Klijn is strobouwer en adviseur voor bouwen met stro. Sinds 2009 is hij actief als bestuurslid van Strobouw Nederland. Hij geeft workshops en lezingen en is betrokken bij het Interreg UP STRAW project.
Share This