Anastasiadorp

Locatie: Valthe / Opleidingscentrum Mirre
Eigenaar: Anastasia dorp
Strobouwer: in overleg met Tom Rijven
Architect: in overleg met ORIO architecten
Jaar: 2010
Bijzonderheden: Tijdelijk bouwwerk
Website: Anastasiadorp

Via de boekenreeks De zoemende Ceders van Rusland* van Vladimir Megre over Siberische vrouw Anastasia is de idee uit Rusland naar het westen gekomen dat, wanneer de mens zich weer in met de natuur verbindt, de Liefde naar hem terugkeert. Wanneer ieder meer-generatie­gezin de beschikking krijgt over 1 ha over­erfbare grond en daar op en van die grond gaat leven, zal er een harmo­nische samenleving ontstaan die een positieve uitwerking zal hebben op de omringende wereld.
In navolging van de boekenserie is er in Rusland een sterke beweging ontstaan vanuit de grote steden in de richting van het platteland om daar de dromen van Anastasia in praktijk te brengen.
Een Anastasiadorp bestaat uit familielandgoederen ter grootte van minimaal 1 hectare, die voorzien zijn van een natuurlijke omheining, voor ¼ tot ¾ uit natuurlijk bos bestaan, uit een moestuin, een grote (zwem)vijver, een boomgaard, en bebouwing van een eenvoudige duurzame woning, schuur, kas, aardekelder, etc.
Een oud principe, dat op het boerenland veelal opgaat: een moestuin met groenten, bol- en knolgewassen, een boomgaard en verbouw van graan. Daarmee kan een (boeren)gezin zich redelijk in leven houden.
Bij zelfvoorziening in een Anastasiadorp staat niet de grootte van de oogst voorop, maar de diversiteit en spreiding over het jaar van oogstproducten en het ecologisch evenwicht in de elkaar beschermende eetbare plantensoorten.
Tijdens het Anastasiadorp Festival in de zomer van 2010 is een klein bouwwerkje van stro gebouwd om zo de mensen in staat te stellen in contact te komen met stro en leem als bouwmateriaal.

Share This