Den Haag – Stroom

Locatie: Den Haag / Zuiderpark
Eigenaar: Gezonden Gronden / Menno Swaak
Strobouwer: Cai van Hoboken
Architect: ORIO architecten
Jaar: 2010
Oppervlakte: 60 m2
Bouwkosten: € 50.000,-
Bijzonderheden: Dragende stromuren met vergunning
Website: Permacultuur Gezonde Gronden

Bij de stadsboerderij in het Zuiderpark komt een kunstproject van Nils Norman in het kader van de Foodprint manifestatie van Stichting Stroom. Er komt een permacultuur tuin en een paviljoen dat met ecologische bouw neergezet gaat worden. Ontwerp, aanleg en onderhoud vindt plaats in de vorm van cursussen en workshops en met vrijwilligers, stagaires etc. De tuin en het paviljoen gaan een voorbeeldfunctie krijgen voor wat mensen zelf kunnen doen om hun omgeving natuurlijker te maken en er ook meer voeding te produceren. Scholen, verenigingen etc. zijn welkom voor de educatieve trajecten die voor de tuin ontwikkeld gaan worden.
Met zijn project ‘Eetbare Tuinen’ (2009-2010) onderzoekt Nils Norman op twee locaties in Den Haag (Stadsboerderij Zuiderpark en Nut en Genoegen) de mogelijkheden van een bottom up wijze van stedelijke planning die tevens duurzaam en ecologisch is. Voor beide plekken ontwerpt de kunstenaar op basis van permacultuur eetbare tuinen. Op het terrein van Stadsboerderij Zuiderpark wordt het paviljoen geplaatst, waar het de komende jaren dienst zal doen als plek voor voorlichting over ‘Eetbare Tuinen’ en permacultuur. Gezonde Gronden, een Haagse ngo die de mogelijkheden van regionale duurzame voedselproductie onderzoekt, communiceert en realiseert, is partner in het project van Norman. Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Fonds 1818 en Gemeente Den Haag in het kader van Groenjaar 2009.
Op basis van de visie van Nils Norman heeft Michel Post van ORIO architecten het ontwerp voor het paviljoen, dat in de tuin in het Zuiderpark komt, uitgewerkt.
Het zal zo veel mogelijk in een serie workshop gebouwd worden, met gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke en milieuvriendelijk hergebruik materialen. De wanden en het dak worden van strobalen gemaakt, de vloer van aangestampte aarde en leem.

Share This