Onderzoek

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toepassing van stro als bouwmateriaal. Waar het meeste onderzoek naar is gedaan is het brandgedrag en het hygrothermisch gedrag (dus de invloed van temperatuur en vocht).

Andere onderzoeksonderwerpen zijn: stro als dragend bouwmateriaal, aardbeving bestendigheid, prefab fabricage en bouwen in een stedelijke context. Ook zijn er een aantal gemonitorde gebouwen.

In Frankrijk en in Duitsland vormen de testrapporten de basis voor nationale strobouw richtlijnen.

 

Brandgedrag

Het brandgedrag van stro constructies is zeer uitbundig in verschillende landen getest. Afhankelijk van de afwerking van het constructie onderdeel werd een brandwerendheid van 30, 90 of zelfs 120 minuten bereikt.

Onderstaand video toont een Duitse brandtest van een strowand met 6cm kalkstuc. Deze test werd uitgevoerd i.v.m. de bouw van een 5-laags kantoorgebouw met stro-isolatie in het Noord-Duitse Verden.

 

Universität Kassel

Gernot Minke was van 1974 tot 2011 professor aan de universiteit van Kassel en is een van de pioneers in de strobouw. Hij heeft samen met zijn studenten over de hele aardbol vele experimentele ‘low-tech’ bouwwerken met stro en leem gerealisserd en – samen met Benjamin Krick – een veeltal boeken en artikelen over stro- en leembouw gepubliceerd. Als eremitus geeft hij nog steeds lezingen. Meer informatie is te vinden op de personlijke website van Gernot Minke.

Een stro dome in het Slowakse Hrubý Súr ontworpen door Gernot Minke en Zuzana Kierulvova // Foto: Zuzana Kierulvova
De stro constructie van de dome tijdens de bouw in 2010. // Foto: Gernot Minke

 

University of Bath

Aan de universiteit van Bath in Engeland wordt al sinds 2005 onderzoek gedaan naar stro als ‘low-impact’ bouwmateriaal. In samenwerking met het bedrijf ModCell werdt in 2009 een testgebouw van prefab stro panlen op het campus terrein gebouwd. Het gebouw is 2 jaar lang gemonitoord op thermisch gedrag, relatieve vochtgehalte, akkoestiek en luchtdichtheid. Inmiddels is het op een andere locatie geplaatst en nog steeds in gebruik. Meer informatie is te vinden op de website van BRE Centre for Innovative Construction Materials.

Prof. Pete Walker van de universiteit van Bath meet de vochtgehalt van een strobaal. // Foto: University of Bath
Het ‘BaleHaus’ op de campus van de universiteit werdt in samenwerking met prefab bedrijf ModCell gebouwd. // Foto: ModCell

 

Technische Universität Wien

In 2005 werdt het S-HOUSE in Böheimkirchen gebouwd – een onderzoeksproject van de universiteit Wenen. Het gebouw heeft passiefhuis standaard en werd volledig zonder metaal en fossiele kunststoffen gebouwd. Het dient als informatiecentrum voor biobased bouwen en duurzame installatietechniek.
Een recent project van de universiteit – vivihouse – onderzoekt de potenties van strobouw in een stedelijk context. Meer informatie is te vinden op de websites S-HOUSE en vivihouse.

Het S-HOUSE in Böheimkirchen. // Foto: S-HOUSE
  Vivihouse: visualisatie en prototyp van december 2018. // Afbeeldingen: vivihouse

 

Aardbevingsbestendigheid

Onderstaand video laat een test van de University of Nevada, Reno zien. Een dragende en met stuc afgewerkte strowand wordt aan een zeer hoge trilbelasting blootgesteld. Er ontstaan alleen beschadigingen aan het stucwerk, de constructie als geheel blijft staan.

In Nederland heeft TNO i.v.m. het Groningse aardbevingsgebied verschillende innovatieve constructies op de triltafel getest. Naast modules van staal en baksteen werden ook prefab-stropanelen van het bedrijf Straw Blocks Systems beproefd. Terwijl andere testopstellingen onder de trilbelasting bezweken kwamen de stro panelen helemaal onbeschadigd uit de test.

 

Frans strobouw regels

De Franse strobouw vereniging RFCP heeft in 2012 als eerste Europeese organisatie officiele strobouw regels uitgegeven: Règles Professionnelles de la construction en paille. Dit technische regelwerk omvat alle gecertificeerde stro kenmerken en ‘standaard’ constructietechnieken voor stro bouwdelen en diens afwerkingen. De regels zijn goedgekeurd door de Franse agentuur voor bouwkwaliteit AQC (Agence Qualité Construction) en vormen een officiele richtlijn voor stro ontwerpers en aannemers. 2018 is de 3de herziende uitgave verschenen. Meer informatie is te vinden op de site van RFCP.

 

Duitse strobouw richtlijn

Duitsland kent een strenge wetgeving m.b.t. bouwmaterialen. Alleen geteste en als bouwproducten gecertificeerde materialen zijn voor de reguliere bouw toegestaan. De Duitse strobouw vereniging FASBA heeft daarom uitgebreide tests laten doorvoeren zowel voor het materiaal ‘bouwstro’ als ook voor bepaalde wand- en dakconstructies. In 2014 is de officiële Duitse strobouw richtlijn gepubliceerd: Strohbaurichtlinie 2014. Op dit moment wordt aan een herziene uitgave gewerkt. De richtlijn is online beschikbaar op de site van FASBA.

 

 

Share This